VIII Congreso Economía Feminista

#Economia #Digital #Feminista

16, 17 i 18 de març
de 2023

Crida a la participació

z

JA ESTAN OBERTES LES INSCRIPCIONS PER AL CONGRÉS

MODALITATS I PREUS AQUÍ

Les múltiples aportacions des de l’economia feminista han qüestionat les bases del pensament econòmic dominant amb una crítica articulada des de la teoria i la praxi feminista que ha problematitzat la mateixa concepció del que és econòmic, la globalització neoliberal o la figura de l’homo economicus. i>, denunciant el desequilibri entre el sistema productiu i reproductiu i la desigual distribució de les cures. Ho ha fet posant la vida al centre i visibilitzant els efectes nocius del patriarcat i el capitalisme des d’una perspectiva interseccional que té en compte les diferències de gènere, ètnia/raça, classe, origen, etc. I paral·lelament ha imaginat, i posat en pràctica, visions alternatives per a la democratització econòmica de l’organització empresarial i la transversalitat de gènere a les institucions públiques i les polítiques econòmiques, entre altres qüestions, per promoure un model econòmic que prioritza la igualtat, la justícia social i la sostenibilitat mediambiental.

Feu gairebé mig segle que estem immerses en una revolució tecnològica i les transformacions socials i econòmiques implementades en resposta a la pandèmia de COVID-19 han accelerat encara més la digitalització de l’economia i de la vida. Tot i això, des de l’economia feminista s’han fet pocs esforços per abordar les noves tecnologies o analitzar la manera complexa en què la digitalització forma part de la nostra vida diària, modificant les nostres rutines quotidianes de la mateixa manera que nosaltres, a través d’aquestes, modifiquem el procés de digitalització. Les aportacions que sí que tracten la transformació digital posen el focus a denunciar el capitalisme digital que aguditza l’explotació laboral i l’extractivisme en nous camps, com són les dades, la intensificació de les desigualtats de gènere, ètnia/raça, classe, etc. i la seva insostenibilitat mediambiental. Encara que important i necessària, aquesta crítica no té en compte com, des d’altres àmbits i enfocaments, s’estan analitzant i promovent paradigmes de digitalització sorgits des dels feminismes o treballant per incorporar la perspectiva de gènere en models alternatius des del procomú digital o la Economia social i solidària, amb l’objectiu últim de posar la tecnologia al servei de la sostenibilitat de la vida i el planeta.

El VIII Congrés d’Economia Feminista té com a focus la #Economia #Digital #Feminista per obrir un debat al voltant de la trobada entre aquests tres conceptes clau, o hashtags. Entenem aquesta cita com un espai de confluència, contrast i cocreació de les múltiples combinatòries al voltant de la transformació econòmica, els feminismes i la digitalització.

Més enllà del focus en l’àmbit digital, aquesta edició del Congrés vol continuar participant de la genealogia feminista que ha animat edicions anteriors i que ha permès avançar en la generació de pensament i pràctiques feministes centrades en temes clau com l’anàlisi del deute i la globalització, les cures i les polítiques públiques des d’una perspectiva feminista interseccional. Així, volem subratllar que totes les propostes vinculades a l’economia feminista, tinguin perspectiva digital o no, seran benvingudes.

Empty
Informació bàsica
El VIII Congrés d’Economia Feminista tindrà lloc del 16 al 18 de març del 2023 a Barcelona.

El Congrés se celebrarà de forma presencial, encara que també es podrà presentar i assistir de manera virtual. D’aquesta manera, aprofitant una de les bondats que ens brinda el que és digital, volem reduir la distància amb Llatinoamèrica i fer la trobada accessible a totes aquelles persones que, per motius diversos, no es puguin desplaçar a Barcelona.

El Congrés s’articula com un espai feminista en què no es toleraran actituds masclistes, racistes, classistes, lgtbifòbiques o capacitistes. A aquest efecte, comptem amb un codi de conducta que té com a objectiu garantir que l’esdeveniment sigui un espai segur i lliure de violències masclistes i que les activitats promoguin la igualtat de gènere des d’un punt de vista interseccional. La participació al Congrés implica la seva acceptació.

L’espai serà accessible per a totes les persones amb diversitat funcional. En el moment de la inscripció, us preguntarem si teniu algun requeriment o necessitat especial per facilitar la vostra participació al congrés.

Per tal d’afavorir la conciliació familiar de les participants, s’oferirà un espai de canguratge gratuït durant la celebració del congrés. Quan feu la inscripció, us demanarem que ens comuniqueu si feu ús d’aquest servei. A més, el programa es tancarà dissabte amb una activitat festivo-reivindicativa a què estaran convidades totes les participants i les seves famílies.

Temàtiques del congrés

Les temàtiques que comprèn el congrés són variades, tot i que totes les propostes han d’incorporar una perspectiva feminista per a l’anàlisi de l’economia. En particular us animem a presentar contribucions que adoptin una mirada crítica del sistema hegemònic i/o que explorin iniciatives per a una transformació feminista de l’economia.

El programa s’articularà com una xarxa de nodes entrellaçats al voltant dels temes següents, a més d’altres que ens vulgueu proposar:

 • Tecnologies i economies digitals (#digital), amb l’objectiu de repensar la digitalització de l’economia i la revolució digital des de la teoria i la praxi feministes.
 • Processos > (#sistèmic): 
  • Ecofeminismes i feminismes rurals en resposta a l’emergència climàtica, propostes feministes per a la sostenibilitat ambiental, la sobirania alimentària i el consum responsable.
  • Anàlisi feminista del sistema i els processos globals, inclosa la globalització, les migracions, el sistema financer, la política monetària, etc.
  • Política exterior i de cooperació internacional des dels feminismes, amb èmfasi en els processos crítics i propositius des dels feminismes i l’economia feminista.
 • Dinàmiques de grups (#entitats), inclosa l’economia social, el cooperativisme, les xarxes de suport mutu, etc. com a alternatives als models capitalistes neoliberals imperants.
 • Cures (#cures), per abordar la seva crisi i examinar diferents models de cures, inclòs l’autocura, a la llar, la comunitat, el lloc de treball, l’acadèmia i les institucions, abans i després de la pandèmia de COVID-19;
 • Polítiques públiques (#polítiques) com la transversalitat de gènere, els pressupostos amb perspectiva de gènere, la política fiscal, la transparència de les administracions, etc..
 • Violències masclistes (#violències) (violències de caràcter físic, sexual, psicològic, emocional i/o econòmic per raó de sexe, gènere, orientació sexual, expressió de gènere i/o identitat de gènere a l’espai domèstic, educatiu, laboral, social, institucional i/o digital) i el seu impacte a la vida, la dignitat i les oportunitats educatives i econòmiques de les dones.
 • Epistemologies i metodologies (#epistemologies) amb un focus en la creació de coneixement situat (per exemple, des de la interseccionalitat i el feminisme decolonial) i en la reapropiació i reformulació feminista de tècniques i metodologies de recerca social ( investigació-acció, metodologies participatives i col·laboratives, etc.)
Material per generar debat
En aquest document< /a> Podeu trobar una proposta elaborada pel grup de recerca Dimmons (IN3, Universitat Oberta de Catalunya), organitzador d’aquesta edició del Congrés, que cerca generar debat sobre l’estat de les anàlisis de la digitalització amb enfocament de gènere i des de les teories feministes, i planteja preguntes obertes sobre algunes de les temàtiques del Congrés.
Diversitat de formats i fonts de coneixement

El Congrés d’Economia Feminista en totes les edicions s’ha caracteritzat per ser un espai de trobada que ofereix formes de creació i intercanvi de coneixement que van més enllà de les propostes habitualment des de l’àmbit universitari. Seguint amb aquesta tradició, el congrés acollirà la diversitat de formats i propostes rebudes per combinar tres elements: intercanvi acadèmic, trobada d’economies feministes i open space/dathaton feminista (això és, dinàmiques i trobades pròpies de la cultura digital de generació de coneixement amb lògiques àgils, obertes i col·laboratives). Amb aquest objectiu, ens reapropiem i reformulem l’eina de la hèlix quíntuple per promoure un model que incorpori tots els actors implicats (acadèmia, entramat socioeconòmic, tercer sector, moviment feminista, feminismes en altres moviments socials, sindicats, entitats de l’Economia Social i Solidària, ONG i institucions públiques) des d’una perspectiva holística. I per això volem fer un esforç per dissenyar espais on s’inclogui la multiplicitat de temes, llenguatges i fonts de coneixement.

Aquestes bases tenen com a finalitat facilitar la presentació de contribucions al congrés des d’una pluralitat de formats: comunicacions en modalitat oral o escrita, que podran ser considerades per publicar-les com a articles en un número especial d’una revista d’impacte; pòsters; tallers i debats per aprofundir en temàtiques concretes; propostes culturals i artístiques; dades sobre violències masclistes; i expositores.

A continuació podeu trobar informació més detallada sobre cadascun dels formats:

COMUNICACIONS ORALS O ESCRITES / PÒSTERS

Per presentar una proposta caldrà incloure la informació següent:

 • Títol
 • Resum (650 paraules màx.)
 • Idioma (castellà/català)
 • Tipus de participació (presencial/virtual)
 • Paraules clau o descriptors (5 màx.)
 • Autoria (màxim sis persones)
 • Correu electrònic de contacte

COMUNICACIONS: Després del congrés, les participants que hagin presentat una comunicació oral o escrita podran optar a publicar la seva contribució en forma d’article en un nombre especial duna revista dimpacte.

PÒSTERS: Els pòsters han de tenir unes dimensions de 90 cm d’amplada per 120 cm d’alçada i s’han d’enviar en format PDF a comunicaciones@congresoeconomiafeminista.org i a més a més imprès a Rambla del Poblenou, 156, 08018 Barcelona, a l’atenció de Sara Ramis Dimmons IN3 Congrés Economia Feminista, abans del 10 de març.

Totes les comunicacions i els pòsters acceptats estaran disponibles a la web sota la llicència Creative Commons BY SA, a no ser que de manera expressa les autores ens comuniquin que no volen que així sigui o prefereixin optar per una altra llicència.

TALLERS, DEBATS I ALTRES PROPOSTES CULTURALS I ARTÍSTIQUES

Per presentar una proposta caldrà incloure la informació següent:

 • Títol: Heu d’incloure el col·lectiu o organització responsable
 • Resum (650 paraules màx.): Ha d’incloure objectius, metodologia de la sessió i material associat (en cas que es vulgui compartir algun vídeo, publicació, creació artística, podcast, etc.)
 • Idioma (castellà/català)
 • Autoria
 • Correu electrònic de contacte

Els tallers o taules de debat tindran una durada màxima de dues hores i tindran la participació de diverses persones o organitzacions.

DATATHON FEMINISTA SOBRE VIOLÈNCIES MATXISTES

En línia amb la reapropiació feminista d’eines i mètodes digitals, durant el congrés se celebrarà una datathon feminista, una trobada centrada en la recopilació, anàlisi crítica i interpretació oberta i col·laborativa de dades sobre violències masclistes. Entenem aquesta proposta com un espai de trobada i reflexió al voltant de qüestions clau com ara: Qui genera i gestiona les bases de dades sobre violències masclistes? Què il·luminen i què amaguen les dades amb què comptem? Com podem crear bases de dades feministes? Amb aquest objectiu, fem una crida a entitats i organitzacions feministes a contribuir amb les vostres dades i coneixements sobre violències masclistes per poder iniciar aquest treball conjunt.

OPEN SPACE

Aquesta edició del Congrés no només vol abordar allò digital com a temàtica, també vol ser una ocasió per experimentar amb tècniques pròpies de la cultura digital procomú amb l’objectiu d’afavorir dinàmiques addicionals de diàleg i d’identificació de temàtiques clau al voltant de l’economia feminista. Per això, durant els tres dies del congrés s’habilitarà un open space (espai obert) que comptarà amb un programa propi creat in situ amb les aportacions de les participants. Aquest espai disposarà d’una pissarra on es podran proposar i, mitjançant la cofacilitació i exploració autogestionada, programar temes a discutir durant les pauses de cafè mitjançant presentacions breus i espontànies.

Per participar en aquest espai no cal enviar cap proposta ni inscriure’s de manera anticipada.

EXPOSITORES

Durant el Congrés s’habilitarà un espai perquè organitzacions i entitats feministes i de l’Economia Social i Solidària puguin deixar informació d’activitats i serveis (flyers, pòsters, adhesius, etc.). Per comptar amb espai on exposar aquests materials, caldrà incloure la informació següent:

 • Títol: Incloure el nom de l’organització
 • Resum: Breu descripció (una frase o dues màxim)
 • Web
 • Teniu alguna necessitat o requeriment especial?
 • Correu electrònic de contacte

Les organitzacions i entitats que participin al Congrés a través de la presentació de comunicacions i/o pòsters o de tallers, debats i altres propostes culturals i artístiques podran deixar materials de difusió en aquest espai sense necessitat de registrar-se prèviament com a expositores.

Enviament de propostes
Per enviar propostes, podeu fer clic aquí.

El 15 de setembre del 2022 vam tancar la segona fase de la crida a contribucions, que es va saldar amb un total de 106 propostes rebudes. Per garantir la participació de totes aquelles persones i entitats que ho desitgin, continuarem acceptant propostes fins al 30 de novembre del 2022. No volem que cap veu es quedi fora del Congrés.

La selecció de les propostes es realitzarà sobre la base dels resums presentats, tenint en compte els criteris següents:

– Coherència i pertinència del contingut amb les temàtiques del congrés

– Actualitat i rellevància del tema

– Claredat conceptual, metodològica i expositiva

– Perspectiva feminista i ús no sexista del llenguatge

– Qualitat de les fonts emprades (per a les comunicacions i els pòsters).

El calendari per a l’enviament de les notificacions d’acceptació de les propostes rebudes és el següent:

 • Per a propostes rebudes fins al 15 de juliol del 2022: Abans del 30 de setembre del 2022.
 • Per a propostes rebudes fins al 15 de setembre del 2022: Abans del 31 d’octubre del 2022.
 • Per a propostes rebudes després del 15 de setembre del 2022: A mesura que vagin arribant i puguin ser revisades per l’organització del Congrés.
Normativa de protecció de dades
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2018 i el Reglament General de Protecció de Dades, us informem que: (a) El Responsable del tractament de les vostres dades personals és la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, amb seu a l’avinguda del Tibidabo, 39-43, Barcelona, ​​Espanya, i NIF G-60667813. Per a qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb la Delegada de Protecció de Dades a través de l’adreça electrònica dpd@uoc.edu. (b) Les dades personals que ens proporciona són necessàries per a l’organització i la realització del VIII Congrés d’Economia Feminista, i només podran ser utilitzades per enviar i demanar informació relativa a aquest congrés i als següents que tindran lloc de forma bianual. (c) Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les vostres dades, i la limitació o oposició al vostre tractament, posant-vos en contacte amb la Secretaria del Congrés info@congresoeconomiafeminista.org