VIII Congreso Economía Feminista

#Economia #Digital #Feminista

16, 17 i 18 de març
de 2023

Codi de Conducta

Inici » Sobre el congrés » Codi de Conducta

El VIII Congrés d’Economia Feminista, que se celebra a Nau Bostik de Barcelona el 16, 17 i 18 de març de 2023, és una trobada per debatre sobre economia feminista. Aquesta edició tindrà com a tema central l’economia, els feminismes i la digitalització. Les reflexions s’articularan a través de l’intercanvi acadèmic a diferents taules i tallers, la trobada d’economies feministes i l’espai obert / datathon digital (dos espais que recuperen dinàmiques i trobades pròpies de la cultura digital de generació de coneixement amb lògiques àgils, obertes i col·laboratives).

Aquest codi de conducta vol garantir que el Congrés sigui un espai on poder debatre de manera respectuosa i un espai segur i lliure d’actituds masclistes, racistes, classistes, LGTB-fòbiques o capacitants.

Les assistents es comprometen a:

 • Actuar de manera justa, honesta i de bona fe amb la resta de participants;
 • Escoltar activament (no abusant de la paraula, ni dels rols de poder);
 • Participar en converses que desafiïn la seva visió del món;
 • Actuar amb integritat i respecte encara que no s’hi estigui d’acord;
 • Facilitar tant com sigui possible la transparència i l’obertura;
 • Respectar els drets de privadesa d’aquelles persones que no vulguin ser fotografiades, gravades i/o @ esmentades. S’invita a les persones interessades a recollir una distinció específica per tal de respectar i garantir el dret a la no distribució d’imatges i/o no menció/difusió. Es demana a totes les assistents que respectin aquest dret.

 • Respectar i garantir el dret a la intimitat i seguretat de les nenes i nens assistents al congrés. Per oferir un espai de cura per a les més petites, a les instal·lacions s’habilitarà un espai d’acollida infantil;
 • Ajudar a crear un ambient acollidor i respectuós;
 • Col·laborar amb l’organització (seguint les instruccions com, per exemple, les gestions dels temps en les intervencions, pauses de cafè, inici de sessions etc);
 • Tenir cura de les instal·lacions.

.

Política contra l’assetjament

Totes les persones que assisteixin al VIII Congrés d’Economia Feminista, independentment de la seva nacionalitat, gènere, identitat de gènere, orientació sexual, origen racial o ètnic, religió o creences, diversitat funcional i edat, tenen dret a no ser objecte d’assetjament. En aquest sentit:

 • No es tolerarà cap comportament assetjador o irrespectuós, comentaris, missatges, imatges o interaccions per part de qualsevol persona participant;
 • Les persones participants han de reportar qualsevol activitat inusual o inapropiada directament a la persona de referència d’aquest codi de conducta o a qualsevol persona de l’organització.

L’organització de VIII Congrés d’Economia Feminista es reserva el dret de revocar els privilegis d’assistència de qualsevol persona o part infractora i determinar sobre quina base es pren aquesta decisió.

Activació del Codi de Conducta i de la Política contra l’Assetjament

En cas que hi hagi un incident o incompliment d’aquest codi durant el congrés, les persones assistents podran contactar amb la persona de referència del codi de conducta, Sara Ramis . Podreu identificar-la presencialment perquè portarà un mocador de color lila, fàcilment reconeixible. El vostre telèfon de contacte és +34619236826 (També disponible via Telegram).

En cas de no poder contactar amb la persona de referència, les persones de l’organització, degudament identificades, podran orientar les assistents per facilitar aquest contacte.

A més, en cas de voler denunciar algun incompliment del codi de conducta del VIII Congrés d’Economia Feminista o voler suggerir alguna recomanació, es posa a disposició de les assistents una bústia lila que trobareu a la taula de recepció del Congrés. A més, amb la mateixa finalitat sempre podeu escriure a l’organització del congrés info@congresoeconomiafeminista.org.

L’equip del VIII Congrés d’Economia Feminista revisarà confidencialment i respondrà qualsevol persona participant que hagi experimentat assetjament, comportament inapropiat o violació d’aquest codi de conducta. La decisió final sobre qualsevol acció disciplinària serà presa per l’organització i comunicada a les persones involucrades.

Aquest Codi de Conducta es basa en el de PDF CEE 2019, desenvolupat per Fundacja ePaństwo que es va inspirar a AccessNow, organitzadors de RightsCon.