VIII Congreso Economía Feminista

#Economia #Digital #Feminista

16, 17 i 18 de març
de 2023

Codi de Conducta

Inici » Sobre el congrés » Codi de Conducta

El VIII Congrés d’Economia Feminista 2023 és una trobada internacional per reflexionar sobre la relació entre l’economia, els feminismes i la digitalització, articulat a través de l’intercanvi acadèmic, la trobada d’economies feministes i l’open space/datathon digital (és a dir, dinàmiques i trobades pròpies de la cultura digital de generació de coneixement amb lògiques àgils, obertes i col·laboratives).

Com a organització volem que tots els participants participants segueixin les regles següents:

 • Actuar de manera justa, honesta i de bona fe amb els altres participants;
 • Escoltar activament (especialment si teniu la veu més alta);
 • Participar en converses que desafiïn la teva visió del món;
 • Actuar amb integritat i respecte fins i tot quan no estiguis d’acord;
 • Facilitar en la mesura del possible la transparència i l’obertura;
 • Ajudar a crear un ambient acollidor i respectuós, seguint les instruccions de l’organització;
 • Respectar els drets de privadesa dels participants que no vulguin ser fotografiats o citats;
 • Totes les persones que assisteixin al VIII Congrés d’Economia Feminista 2023, independentment de la seva nacionalitat, gènere, origen racial o ètnic, religió o creences, discapacitat, edat o orientació sexual tenen dret a no ser objecte d’assetjament.

Política contra l’assetjament

No es tolerarà cap mena d’assetjament;

 • Qualsevol comportament assetjador o irrespectuós, comentaris, missatges, imatges o interaccions per part de qualsevol participant no seran tolerats;
 • Els participants han de reportar qualsevol activitat inusual o inapropiada directament a qualsevol persona de l’organització o al contacte de sota;
 • L’organització de VIII Congrés d’Economia Feminista 2023 es reserva el dret de revocar els privilegis d’assistència de qualsevol persona o part infractora i determinar sobre què base es pren aquesta decisió.

Procés de resposta del Codi de Conducta i de la Política contra l’assetjament

Quan hi hagi hagut un incident o incompliment d’aquest codi, l’equip del VIII Congrés d’Economia Feminista 2023 revisarà confidencialment i respondrà qualsevol persona participant que hagi experimentat assetjament, comportament inapropiat, o una violació del codi de conducta. La decisió final sobre qualsevol acció disciplinària serà presa per l’organització i comunicada a les persones involucrades.

Aquest Codi de Conducta es basa en el de PDF CEE 2019, desenvolupat per Fundacja ePaństwo que es va inspirar a AccessNow, organitzadors de RightsCon.

 

z

Pots posar-te en contacte amb nosaltres a través de la pàgina de contacte de la pàgina web del Congrés

Skip to content