VIII Congreso Economía Feminista

#Economia #Digital #Feminista

16, 17 i 18 de març
de 2023

Datathon

Inici » Sobre el congrés » Datathon
z

Inscripcions tancades!

La Datathon és una reflexió col·lectiva per descobrir els elements que caracteritzen l’economia feminista (inclosa la dimensió digital). Es traçaran les correlacions entre #economia #feminisme i #digital, a més es debatran i s’imaginaran indicadors que podrien conformar un nou possible índex d’economia feminista.

En què consisteix una Datathon?

  • Les Datathones són un espai d’experimentació a partir del potencial de les dades disponibles i de les dades d’anàlisi i visualització per explorar temes lligats a l’agenda de l’economia feminista.
  • Són una modalitat de trobada basada en dinàmiques col·laboratives i de cocreació a partir de dades.

Les noves tecnologies obren noves possibilitats sobre l’ús de dades i la generació de coneixement a partir d’aquestes. Generació de dades a partir de la interacció en entorns digitals, eines d’anàlisi o visualització, entre d’altres) alhora que el moviment d’open data i sobretot el feminisme de dades ha afavorit que cada cop hi hagi més dades disponibles en obert al voltant a aspectes lligats a la igualtat de gènere, com les violències de gènere, però també a noves estratègies col·laboratives per cobrir gaps de dades molt grans en feminisme.

Quin és l’objectiu de la Datathon?

A través d’un exercici col·lectiu i de dinàmiques de participació obertes, economistes, sociòlogues, tecnòlogues, científiques, periodistes, comunicadores i analistes de dades, juristes, investigadores, agents polítiques i altres persones interessades en la matèria, es congregaran per pensar i jugar juntes amb dades al voltant de la pregunta de què caracteritza la economia feminista i quines dades ens podria ajudar a abordar-la

Sota els principis del feminisme de dades, les persones assistents idearan i prototiparan col·lectivament un Índex d’Economia Feminista, repensant quins elements la caracteritzen l’economia feminista i experimentant amb datasets prèviament identificats i vinculats als àmbits que el feminisme ha reclamat com a necessaris per entendre l’economia.

Com seria un índex d’economia feminista? Tindria sentit? Què inclouria? Quins Indicadors podrien alimentar aquest índex? Quines dades necessitem per crear aquests indicadors?

Una altra línia de reflexió serà la tríada #economia #feminista #digital, descobrirem i visibilitzarem la correlació entre dades i indicadors explorant el vincle entre economia i igualtat de gènere, particularment entre la digitalització econòmica i les violències masclistes, a partir dels dades disponibles (dades de digitalització, índexs d’igualtat de gènere, dades administratives de violències de l’EIGE, etc.). La reflexió girarà al voltant de la pregunta Ha contribuït la digitalització imperant de l’economia a la consecució de la igualtat de gènere, o ha tingut un efecte contrari? ¿L’economia digital potencia les desigualtats de poder? Les violències masclistes?

Qui hi pot participar?

La Datathon d’Economia Feminista està oberta a totes les inscrites al congrés interessades a reflexionar sobre l’economia feminista i a contribuir amb les seves idees i coneixements. És un espai mixt, on persones de tots els gèneres poden participar. No cal ser una persona experta en el processament i l’anàlisi de dades, ja que es fomentarà la participació col·lectiva i la col·laboració entre les persones assistents amb perfils d’economistes, sociòlogues, tecnòlogues, científiques, periodistes, comunicadores, analistes de dades, juristes, investigadores, agents polítics i qualsevol altra persona interessada en la matèria.

Per participar en la Datathon és necessari estar inscrita al Congrés i apuntar-se mitjançant el formulari a peu de pàgina. 

Quan és? Quan durarà?

La Datathon tindrà lloc el divendres 17 de març de 2023.  

La jornada s’estructura de la manera següent:

12:00 – 12:30 Presentació de la datathon: Introducció. Explicació de les dinàmiques, objectius i formació de grups.

12:30- 14:00 Part I: Què és l’economia feminista. Debat sobre que la caracteritza i el prototipat d’un índex d’economia feminista

14:00 – 15:30 Dinar: Descans i dinar a les instal·lacions del Congrés

15:30 – 17:30 Part II: Feminisme de Dades: Grups de treball per treballar en l’anàlisi de dades (Data analysis), visualització de dades (Dataviz) i reflexió DAFO al voltant als enllaços entre #economia #feminista #digital.

Com funcionarà la dinàmica de la Datathon? Què necessitaran les persones participants?

El Congrés d’Economia Feminista promourà la participació de totes les persones que s’inscriguin gràcies a l’aplicació de principis que potencien l’apoderament individual i el col·lectiu. A la primera part de la datathon, es treballarà amb paper i post-its. A la segona part, per als grups de treball d’Anàlisi de dades (Data Analysis) i Visualització de dades (DataViz), recomanem portar ordinador. D’altra banda, abans de la sessió revisarem el Codi de Conducta per garantir un espai segur.

On tindrà lloc la Datathon?

La Datathon, tindrà lloc a l’espai habilitat a aquest efecte al Congrés d’Economia Feminista. En concret a la Sala Pilar Vers de la Nau Bostik.

z

Inscripcions tancades!

Datathon organitzat per Dimmons grup de recerca de la Càtedra Barcelona UOC en economia digital, amb la col·laboració de GenderDatalab/DigitalFems. Dades europees facilitades per l’Institut Europeu de la Igualtat de Gènere (EIGE). #DatathonEconomiaFeminista #FeminismedeDades #DatatonCongresoEconFem