VIII Congreso Economía Feminista

#Economia #Digital #Feminista

16, 17 i 18 de març
de 2023

Taula Rodona 17/03/2023

Moderació: Lourdes Beneria, Cornell University.

Participants:

  • Laura Pérez Castaño, Quarta Tinença d’alcaldia i Direcció de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona.
  • Montserrat Pineda Lorenzo, Secretaria de Feminismes, Departament d’Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
  • Lina Gálvez Muñoz, eurodiputada del Grup de l’Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates al Parlament Europeu.