VIII Congreso Economía Feminista

#Economia #Digital #Feminista

16, 17 i 18 de març
de 2023

Des de DIMMONS s’ha presentat una proposta a #DecidimFest22 orientada a la cocreació de la declaració final del VIII Congrés d’Economia Feminista.

Amb la voluntat de promoure el caràcter democràtic i participatiu de la declaració final del VIII Congrés d’Economia Feminista, s’organitzarà un “mock proposal” orientat a la identificació de potencialitats i limitacions ia la generació d’idees al voltant de les qüestions següents:

  • Quines funcionalitats de Decidim permeten la participació de la ciutadania de forma col·laborativa en les diferents fases de la preparació de la declaració final del congrés (recollida de propostes, concreció i esmenes, publicació i validació)? Quines limitacions hi ha?
  • Tenint en compte les limitacions detectades, quin tipus d’eines o espais es podrien crear, en el marc de Decidim, per promoure la reflexió i el codisseny de les propostes?
  • Des d’una perspectiva feminista interseccional, quin tipus d’accions (estratègies de comunicació, millora de l’accessibilitat, etc.) s’haurien de dur a terme per facilitar la participació plural de participants potencials en tota la seva diversitat (gènere, classe, raça/ ètnia, diversitat funcional, edat, etc.)?

El taller adoptarà una metodologia pràctica i participativa organitzada al voltant de la cocreació d’una mock proposal basant-se en les declaracions finals resultants de les edicions prèvies del Congrés d’Economia Feminista.

En finalitzar aquesta activitat, es dinamitzarà un debat al voltant de les limitacions detectades (tant des d’un punt de vista tècnic com de praxi feminista) i possibles solucions.

Com a resultat del taller es generarà un document que incorporarà el diagnòstic i una sèrie de recomanacions. El document es compartirà amb les persones participants per a la revisió i aprovació. Els resultats esperats poden contribuir, per una banda, a establir les bases de com obrir la narrativa i concretar una declaració final de congrés amb Decidim. D’altra banda, permetran definir possibles millores, requisits o complements de dinamització per a aquest ús específic de l’eina.

Ja us podeu adherir!